رویش 26 آذر تا 23 دی

رویش 26 آذر تا 23 دی

1397/10/23
|
13:39

دكتر شجاعی (عضو هیئت مدیره انجمن نوآوری) دكتر فدایی منش (كارشناس مدیریت كسب و كار) دكتر نوری (كارشناس و مشاور كسب و كار) رضایی (كارشناس ارشد MBA) موسوی(استاد دانشگاه و مدرس كسب و كار) وفایی (مدرس كسب و كار)

دسترسی سریع