رویش "شنبه الی پنج شنبه" از ساعت 08:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو اقتصاد

رويش

رویش خرداد ماه

رویش خرداد ماه

1398/03/18
|
11:45

حسنی (كارشناس كسب و كار) دكتر محمدجواد ثابت (مدرس دانشگاه و كارشناس كسب و كار) دیاكو نوروزی (مشاور و مدرس كسب و كار) شارقی (مدرس و مشاور كسب و كار) محمدعلی جنانی (مدیر كل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی) مرتضی ادب (مدیركل ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد)

دسترسی سریع
رویش