رویش "شنبه الی پنج شنبه" از ساعت 08:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو اقتصاد

رويش

رویش تیر ماه

رویش تیر ماه

1398/05/06
|
10:38

دكتر احمدزاده (مشاور كسب و كار) دكتر عبدی (كارشناس مدیریت) دكتر محسن وند (كارشناس كسب و كار) دكتر مظفری (كارشناس كسب و كار) دكتر نصیری (استاد دانشگاه)

دسترسی سریع
رویش