رویش 17 فروردین الی 27 فروردین

رویش 17 فروردین الی 27 فروردین

1398/01/27
|
10:29

داریوش سنقری (روانشناس شخصیت) دكتر علیرضا نوری اعتماد (دبیر انجمن صنفی نمایندگان بیمه استان تهران) فخر نامیده (سازمان بسته بندی جهانی) محمود گنج بخش (حقوقدان اقتصادی) سید مازیار میر (مدرس و كارشناس كسب و كار) مهدیار حاجی علی (مدرس دانشگاه و كارشناس و مشاور كسب و كار)

دسترسی سریع