رویش 8 آذر تا 25 آذر

رویش 8 آذر تا 25 آذر

1397/09/25
|
11:58

دكتر پیرزاد(كارشناس كسب و كار عضو هیئت علمی دانشگاه) دكتر شجاعی(دكترای مدیریت راهبردی) دكتر نوری(عضو هیئت علمی دانشگاه) رضایی (كارشناس ارشد حقوق اقتصادی) فتوت (كارشناس و مشاور كسب و كار) محمدمهدی توكلی (حقوقدان) میركوهی (مخترع و كارشناس كسب و كار)

دسترسی سریع