شب آفتابی "شنبه الی چهارشنبه" از ساعت 22:05 به مدت 100 دقیقه

شب آفتابی

نازنین كتابچی تهیه كننده
علیرضا عاشوری رودپشتی كارشناس كسب و كار
حامدرضا مهتدی كارشناس مجری

1403/02/29
|
13:54

سیدعلی هاشمی نسب كارآفرین مهیار ضیایی كارشناس كسب و كار زینلخانی كارشناس كسب و كار آرشی كارافرین برتر اشكان معصومی كارافرین رضا غلام نیا استاد دانشگاه نسرین بغدادی كارافرین برتر داریوش سنقری شخصیت شناس لیلا عزیزی كارشناس كسب و كار عبداله فیض اله زاده كارافرین برتر محمد مهدی پیروزان كارشناس منابع انسانی علی بهرامی نیا كارافرین برتر مریم تاج ابادی ابراهیمی كارافرین برتر صالح مختاری حسن اباد كارشناس كسب و كار

دسترسی سریع
شب آفتابی