رهیافت یكشنبه الی چهارشنبه از ساعت 21:05 به مدت 55 دقیقه

رهیافت 6 آبان ماه

دكتر داریوش نعمت الهی مدیركل دفتر بهسازی امور تولید سازمان امور عشایر كشور
علی زرودی مدیر شركت فامیلیران فعالیت در حوزه كسب و كار اجتماعی
احمد غریوی مدیركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی
جعفر قرائتی ستوده دبیر انجمن

1402/08/06
|
13:35

حجت الاسلام شرفخانی رئیس مركز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه حجت الاسلام لطفی زاده مدرس معارف و مشاور خانواده دكتر سید مرتضی افقه استاد دانشگاه دكتر رضا محمدی معاون بانكی صندوق توسعه ملی عباسعلی اسلامی استاد دانشگاه دكتر محمد احمدی معاون فنی و بازرگانی شركت ملی پست حسن محفوظی مدیر گروه تولید اندیشكده اقتصاد مقاومتی

دسترسی سریع
رهیافت