رهیافت یكشنبه الی چهارشنبه از ساعت 21:05 به مدت 55 دقیقه

رهیافت 18 شهریور

مهندس علی زرودی استاد دانشگاه
احمد غریوی مدیر كل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی
حجت الاسلام شرفخانی
حجت الاسلام لطفی زاده
سید مرتضی افقه استاد دانشگاه
عباسعلی اسلامی استاد دانشگاه

1402/06/18
|
12:29

دسترسی سریع
رهیافت