رهیافت یكشنبه الی چهارشنبه از ساعت 21:05 به مدت 55 دقیقه

رهیافت 26 شهریور

روند تولید خودروهای برقی در ایران

1402/06/27
|
9:33

با حضور دكتر محمد اولیاء (مدیر عامل گروه مپنا)، مسعود زینعلی (مدیر روابط عمومی مپنا)، ناصر خیرخواه (كارشناس مجری) و آحمیدرضا كجوری (تهیه كننده)

دسترسی سریع
رهیافت