بهارستان 31 اردیبهشت

بهارستان 31 اردیبهشت

1398/02/31
|
14:51

دكتر امیرحسین كاكایی (عضو هیئت علمی دانشگاه) دكتر سید علیرضا شجاعی (نایب رییس انجمن مهندسی صنایع و معادن و سخنگوی اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت) فاطمه محمدی نژاد گنجی (گوینده) مهرگان سوادكوهی (تهیه كننده)

دسترسی سریع