شب آفتابی "شنبه الی چهارشنبه" از ساعت 22:05 به مدت 55 دقیقه

شكایت و رضایت مشتری از خرید

امروزه علاقۀ بسیاری از محققان كه در زمینۀ رضایت مشتریان از پاسخگویی سازمان به شكایت آنها فعالیت می كنند، به بررسی رابطۀ بین رضایت از پاسخگویی به شكایت و حفظ مشتری یا خرید مجدد مشتری از سازمان تمركز پیدا كرده است.

1401/12/10
|
11:49
دسترسی سریع
شب آفتابی