آیا شبكه سازی راه موفقیت در كسب و كار است؟

شبكه‌ سازی در كسب‌ و‌ كار را می‌توان یك فعالیت بسیار مهم تجاری، اقتصادی یا اجتماعی دانست كه كارآفرینان مختلف از آن برای ایجاد روابط مهم تجاری خود و یا ایجاد و عمل به فرصت‌های تجاری استفاده می‌كنند.

1401/12/02
|
09:18
دسترسی سریع