فاطمه گنجی

حوزه تخصصی: تهیه كننده

فاطمه گنجی (كارشناسی ارشد الهیات)

سال ورود به سازمان 1387
به عنوان سردبیر، تهیه كننده و نویسنده برنامه ها در شبكه قرآن
كسب رتبه برتر نویسندگی در جشنواره رادیو در سال 92
كسب رتبه تهیه كننده برتر داخلی در ایام محرم در سال 95
همكاری در شبكه های رادیویی پیام بعنوان آیتم ساز
تهیه كننده برنامه های مناسبتی در شبكه زیارت


دسترسی سریع