حمیده رضا سلطانی

حوزه تخصصی: تهیه كننده

حمیده رضا سلطانی (فوق لیسانس مدیریت كارآفرینی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات )

دوره های آموزشی گذرانده شده:
دوره تهیه كنندگی در مركز آموزش صدا و سیما
دوره كارگردانی در اداره كل هنرهای نمایشی معاونت صدا
دوره نمایشنامه نویسی در اداره كل هنرهای نمایشی معاونت صدا
دوره گویندگی و فن بیان در مركز آموزش معاونت صدا
سوابق و موفقیت ها:
سال ورود به سازمان 1387 و در نقش سردبیر و تهیه كننده در شبكه های رادیویی تجارت، پیام، نوا، كتاب
سردبیر و مجری برنامه پیشران شبكه 4 سیما
رتبه سوم جشنواره بورس و رسانه در سال 96
تهیه كننده منتخب رادیو اقتصاد در سال 96
تهیه كننده برتر برای بهترین برنامه شبكه رادیویی اقتصاد در سال 96
رتبه اول جشنواره بورس و رسانه در بخش شعار سال در سال 97 برای برنامه كالای ایرانی
تهیه كننده برتر معاونت صدا در سال 97
تقدیر به عنوان عملكرد برتر در برنامه خوشه خند در جشنواره نانو و رسانه در سال 99

دسترسی سریع