لیلا امیدیگانه

حوزه تخصصی: تهیه كننده
yeganeradio@gmail.com

لیلا امیدیگانه

لیسانس ریاضی

سال ورود به سازمان 1377-1378
صدابردار معاونت بهره برداری
نویسنده رادیو ایران و ورزش
تهیه كننده رادیو اقتصاد

دسترسی سریع