الهام مصطفوی

حوزه تخصصی: تهیه كننده
e_mostafavi@yahoo.com

الهام مصطفوی

متولد 1362
لیسانس فیزیك

سال ورود به سازمان 1381
دستیار تهیه كننده در رادیو پیام
صدابردار و تهیه كننده در رادیو تهران
تهیه كننده در رادیو اقتصاد

دسترسی سریع