الهام مصطفوی

حوزه تخصصی: تهیه کننده
e_mostafavi@yahoo.com

الهام مصطفوی

متولد 1362
لیسانس فیزیک

سال ورود به سازمان 1381
دستیار تهیه کننده در رادیو پیام
صدابردار و تهیه کننده در رادیو تهران
تهیه کننده در رادیو اقتصاد

دسترسی سریع