فرزانه صادقیان

حوزه تخصصی: تهیه کننده
farzane_sadeghian@yahoo.com

فرزانه صادقیان

19 اسفند سال 1388 کار در رادیو را شروع کردم.

کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان های باستانی

تهیه کننده رادیو
گزارشگر و سردبیر در رادیو اقتصاد
نویسندگی در شبکه آموزش صدا
مشاور محتوایی برنامه در شبکه 5 سیما

دسترسی سریع