ثروت خاموش "جمعه" از ساعت 08:00 به مدت 50 دقیقه

ثروت خاموش

میزگرد تخصصی با محوریت افزایش جمعیت و واكاوی طرح جوانی جمعیت با حضور مسئولین و متولیان امر

تهیه كننده : لیلا روزبهانی

گوینده : ژاله اكبری

اطلاعات برنامه

روز های پخش: "جمعه"

ساعت پخش برنامه: 08:00

مدت برنامه:50 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

شماره تماس : 22652525

سامانه پیامک : 300003637

دسترسی سریع
ثروت خاموش