رهیافت یكشنبه الی چهارشنبه از ساعت 21:05 به مدت 55 دقیقه

رفتار سیاسی ایران؛ مبنتی بر توسعه اقتصادی نیست

دبیركل اتاق بازرگانی صنایع، معادن و كشاورزی استان تهران گفت: رفتار دولت در حوزه سیاست خارجی نشان دهنده حفظ و توسعه ظرفیت‌های اقتصادی نیست.

1402/03/13
|
09:38
|

بهمن عشقی دبیركل اتاق بازرگانی صنایع، معادن و كشاورزی استان تهران در گفت و گو با «رهیافت» درخصوص نقش دیپلماسی اقتصادی در گسترش روابط با همسایگان اظهار داشت: اقتصاد اولیت اول ما در توسعه روابط سیاسی نیست؛ به اعتقاد من اقتصاد را در خیلی موارد قربانی موضوعات دیگری شده است.

وی افزود: تمام تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیك كشورهای دنیا حول محور مشخص حفظ منافع اقتصادی متمركز است. به نظر نمی‌رسد رفتار ما در حوزه سیاست خارجی نشان دهنده حفظ و توسعه ظرفیت‌های اقتصادی باشد.

عشقی یادآور شد: بعید می‌دانم نزدیكی سیاسی ایران به كشورهای جنوب خلیج فارس و به طور مشخص دولت عربستان سعودی، مبتنی بر ایجاد یك سازو كار منسجم برای توسعه روابط اقتصادی باشد. باور ندارم سعودی‌ها درهای عربستان را برای فعالیت اقتصادی با ایران باز بگذارند. به طور كلی ایران مدل توسعه منجسمی در هجوم با بازارهای همسایه ندارد.

دسترسی سریع
رهیافت