رهیافت یكشنبه الی چهارشنبه از ساعت 21:05 به مدت 55 دقیقه

مالیات بر عایدی سرمایه تسكین اقتصاد كشور است.

امیرآبادی فراهانی: قانون مالیات بر عایدی سرمایه در برخی كشورها تا 70 درصد از سوداگری جلوگیری كرده كه متاسفانه در كشور در این خصوص غفلت كردیم.

1402/03/08
|
09:00
|

دكتر احمد امیرآبادی فراهانی عضو كمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با رادیو اقتصاد گفت: لوایح دولت كه بخشی از آن دو فوریتی است بسیار زیاد شده كه بعد از بررسی در مجلس طی یك مهلت 10 روزه در شورای نگهبان تصویب می شود و این مساله نیز، همین مهلت زمان برده است.

دكتر امیرآبادی فراهانی گفت: مجلس نهم پیگیر مالیات بر عایدی سرمایه بوده و این مساله را در جلوگیری از سوداگری و سفته بازی در كشور مهم می داند.

وی افزود: كشور نیازمند یكسری قوانین ریشه ایی و مدت دار در كشور است كه می تواند بر اقتصاد كشور تاثیر مطلوب بگذارد، هر چند برخی افراد از اجرای اینگونه قوانین جلوگیری می كنند.

امیرآبادی فراهانی گفت: دولت و مجلس در یك همگرایی مطلوب موافق و مصر به تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه هستند تا اقتصاد سامان یابد.

دسترسی سریع
رهیافت