روی خط اقتصاد شنبه الی چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 55 دقیقه

رادیو اقتصاد

روي خط اقتصاد

محمدجواد دهقان مسئولان حاضر نیستند صنعت پرورش اسب را تقویت كنند

مدیرعامل انجمن حمایت از اسب كاسپین گفت: در كشورمان زیرسخت لازم برای تقویت صنعت پرورش اسب را داریم؛ ولی دستگاه‌های تصمیم گیر در این حوزه حاضر نیستند برای تصمیم گیری دور یك میز بنشینند.

1402/06/27
|
08:03
|

محمدجواد دهقان مدیرعامل انجمن حمایت از اسب كاسپین در گفت و گو با برنامه «روی خط اقتصاد» اظهار داشت: بیشترین نقشی كه صنعت پرورش اسب در اقتصاد كشورهایی از جمله انگلیس و آمریكا دارد مربوط به بخش توریسم و گردشگری و تفریحات مردم این كشورها است.

در كشورهای همسایه از جمله تركیه و امارات متحده عربی صنعت پرورش است بیشتر با هدف جذب گردشگر انجام می‌شود.

وی افزود: رهبری ورزش سواركاری خاورمیانه در اختیار كشور امارات متحده عربی است؛ این در حالی كه در گذشته كشورهای عربی زمین مناسبی برای پروش اسب‌ نداشتند و اسب از فلات ایران به كشورهای عربی رفته است.

دهقان خاطر نشان كرد: در كشورمان زیرسخت لازم برای تقویت صنعت پرورش اسب را داریم، بزرگترین مشكل ما تعدد دستگاه‌های تصمیم گیر در این حوزه است كه حاضر نیستند برای تصمیم گیری در این حوزه دور یك میز بنشینند.

دسترسی سریع
روی خط اقتصاد