روی خط اقتصاد شنبه الی چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 55 دقیقه

رادیو اقتصاد

روي خط اقتصاد

یك كارشناس مالیاتی مالیات صفر برای درصدی از طلافروشان بر مبنای خوداظهاری ها بوده است.

مالیات صفر برای درصدی از طلافروشان بر مبنای خوداظهاری ها بوده است.

1402/06/26
|
07:21
|

دكتر غیبی پور كارشناس مسایل مالیاتی در گفتگو با برنامه روی خط اقتصاد اظهار داشت: خود اظهاری افراد بر مبنای درآمد و هزینه سود پیش بینی می شود كه بعد از كسر مالیات برخی كسبه مالیات شان طبق قانون خوداظهاری اگر كمتر از میزان مدنظر باشد صفر می شود.

غیبی پور گفت: در قوانین فعلی مالیات، بین 15تا 30 درصد از اظهارنامه ها بطور تصادفی رسیدگی می شود تا میزان صحت و سقم آن بررسی شود ولی 70 درصد باقی طبق خوداظهاری اعمال می شود.

وی افزود: آنچه در قانون مالیاتی برای طلافروشان درنظر گرفته شده مالیات 30میلیون تومانی است.

غیبی پور با اشاره به قوانین مالیاتی قبل از سال 94 بیان داشت: سازمان مالیات در آن سالها بر اساس متراژ، مساحت و سابقه كسب مالیات علی الراس را محاسبه می كرد ولی در قانون جدید علی الراس حذف شده و نسبت سود مطرح است.

وی سامانه معاملات فصلی، فاكتورها و تعداد تراكنشها را نیز از جمله راه های محاسبه سود و درآمد دانست و گفت: متاسفانه به دلیل جابجایی دستگاه های پوز، فاكتورها و خوداظهاری ها این سامانه دچار اشكال ونیازمند بررسی بیشتر است.

دسترسی سریع
روی خط اقتصاد