روی خط اقتصاد شنبه الی چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 55 دقیقه

رادیو اقتصاد

روي خط اقتصاد

امیر دریادار شهرام ایرانی با پیمایش 360درجه ناوگروه 86،حضوری موفق در همه پهنه های اقیانوسی دنیا داشتیم.

اولویت اول ماموریت نیروی دریایی كشور، پشتیبانی از منافع و منابع دریایی و امنیت تجارت و كشتیرانی است.

1402/03/01
|
09:41
|

امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با برنامه روی خط اقتصاد گفت: 90 درصد تجارت در حوزه دریاست و به دلیل شرایط خدادادی و استفاده از سواحل و بنادر ی كه در كشور داریم امكان بهره برداری مطلوب از این شرایط برای رشد اقتصاد ما مهیاست كه ماموریت ناوگروه 86 نشان از اقتدار امنیت دریایی ما دارد.

دریادار ایرانی با اشاره به دستاورد های مهم این ماموریت و توانمندی جوانان غیرتمند ایرانی در تولیدات دانشی، فنی، مهارتی، صنعتی گفت: ماموریت ناوگروه به كشورهای منطقه و جهان، این اقتدار و توانمندی را به خوبی نشان داد.

وی گفت: اكثر جوانانی كه در این ماموریت حضور داشتند زیر 30 سال و از 29 استان كشور با اقوام و مذاهب و گویش های مختلف بودند و توانستند دانش، غیرت و توانمندی خود را به رخ جهانیان بكشند.

شهرام ایرانی افزود اقتصاد و امنیت دو موضوع بهم گره خورده است كه باید توامان به آن توجه كرد و امید كه از ظرفیت های اقتصادی این حوزه بهره برداری مطلوبی داشته باشیم.

دسترسی سریع
روی خط اقتصاد