روی خط اقتصاد شنبه الی چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 55 دقیقه

رادیو اقتصاد

روي خط اقتصاد

دكتر خادمی با تكمیل كریدور ریلی، بندرعباس_آستارا ، هزینه های حمل كالا 35درصد و مدت حمل كالا 25 روز كاهش می یابد.

دكتر خادمی: در حال حاضر مسیر حمل بار 13هزار كیلومتر در مدت 45 روز است.

1402/02/27
|
19:30
|

دكتر خادمی معاون وزیر راه و مدیرعامل شركت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور در گفتگو با رادیو اقتصاد گفت: با توجه به تقاضایی كه در غرب دریای خزر برای اتصال كریدور ریلی و حمل كالا به آدربایجان و روسیه و شمال اروپا وجود دارد، سعی داریم تا در توسعه و تكمیل این كریدور تلاش بیشتری شود.

دكتر خادمی با اشاره به اینكه در حال حاضر حمل كالا در مدت 45 روز در 13هزار كیلومتر طی می شود گفت: با تكمیل خطوط ریلی بندرعباس_آستارا و اتصال این كریدور به سمت روسیه، 35درصد در قیمت حمل كالا و 25 روز در مدت آن كاهش و منافع ملی بسیاری برای ایران دربردارد.

وی در ادامه افزود: در بحث ترانزیت منافع كشورمان در توسعه حمل و نقل ریلی كالاهاست تا حلقه ارتباطی خوبی بین مرزهای كشور باشد

دسترسی سریع
روی خط اقتصاد