روی خط اقتصاد شنبه الی چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 55 دقیقه

رادیو اقتصاد

روي خط اقتصاد

مهندس جعفری حمایت اصلی كشور ، تامین نهاده های دامی مورد نیاز دامداران است.

مهندس جعفری: در طرح خرید سال1401 بالغ بر 26هزارتن دام مازاد دامداران خریداری و در روزهای پایانی سال عرضه شد.

1402/02/27
|
18:30
|

مهندس جعفری معاون بازرگانی داخلی شركت سهامی پشتیبانی امور دامی كشور در گفنگو با برنامه روی خط اقتصاد گفت: بر اساس برنامه های اعلامی وزارت جهاد كشاورزی چنانچه دام مازادی وجود داشته باشد، شركت سهامی امور دام برای تامین نیاز داخلی باید از دامداران خرید كرده و بعد از فراوری به دست مصرف كننده برساند.

مهندس جعفری با اشاره به اینكه تولید داخل نیاز داخلی را براورده نمی كند گفت: در حال حاضر تولید دام مازاد وجود ندارد و توجه به مصرف از طریق واردات صورت می گیرد.

وی در ادامه افزود: به اتحادیه ها اعلام شده كه بحث اصلی ما تامین نهاده های دامی مورد نیاز دامداران است كه می توانیم بصورت مدت دار در اختیارشان قرار دهیم.

معاون بازرگانی داخلی شركت سهامی پشتیبانی امور دام كشور در ادامه گفتگو با رادیو اقتصاد گفت: اولویت ما خرید مازاد تولید، حفظ دام مولد و دام تولیدكننده است.

وی اظهار امیدواری كرد: پیش بینی ما با توجه به حجم دام موجود، تعادل بیشتر در عرضه و تقاضا و قیمت تنزلی برای مصرف كننده است.

دسترسی سریع
روی خط اقتصاد