كنكاش پنج شنبه از ساعت 21:05 به مدت 55 دقیقه

فتحعلی محمدزاده تاكنون مجوز احداث 25 شهرك خورشیدی صادر شده است

معاون فنی سازمان صنایع كوچك و شهرك‌های صنعتی ایران گفت: در دولت سیزدهم بستر فعالیت بخش خصوصی گسترش پیدا كرده است و تاكنون مجوز فعالیت 25 شهرك خورشیدی صادر شده است.

1402/06/25
|
08:33
|

فتحعلی محمدزاده معاون فنی سازمان صنایع كوچك و شهرك‌های صنعتی ایران در گفت و گو با برنامه كنكاش اظهار داشت: زنجیره تولید و مصرف انرژی را باید با هم دید، متاسفانه تولید انرژی در كشورمان اقتصادی نیست و نیروگاه‌های كشور با راندمان پایین كار می‌كنند. 70 درصد انرژی مصرفی در بخش صنعت از طریق الكتروموتورها استفاده می‌شود. این الكتروموتورها نیاز به بازسازی دارند.

وی افزود: انرژی در بخش صنعت باید از دو بعد مدیریت بار و شدت مصرف مدیریت شود. شدت مصرف انرژی در كشورمان به ازای واحد محصولی كه تولید می‌شود بالاست. متاسفانه به دلیل تحریم ها در بخش تولید، انتقال و مصرف انرژی تجهیزات ما به روز نیست.

معاون فنی سازمان صنایع كوچك و شهرك‌های صنعتی ایران تصریح كرد: به ازای هر مگاوات برقی كه در شهرك‌های صنعتی تامین كردیم برای 95 نفر شغل ایجاد كردیم. بیش از 90 درصد صنایع در شهرك های صنعتی، صنایع كوچك مقیاس هستند. صنایع كوچك از انرژی كه در اختیارشان قرار داده می‌شود حدالكثر استفاده را می‌برند.

محمدزاده گفت: خوشبختانه در دولت سیزدهم فضای فعالیت بخش خصوصی در ایجاد نیروگاه های خورشیدی گسترش پیدا كرده است. تاكنون مجوز احداث حدود 25 شهرك خورشیدی صادر شده است.

دسترسی سریع
كنكاش