كنكاش پنج شنبه از ساعت 21:05 به مدت 55 دقیقه

مهندس یوسف امینی به دلیل فرسودگی زیرساخت ها در شهرك های صنعتی به زودی دولت هزینه زیادی متقبل می شود.

بعد از گذشت بیش از 30 سال از تاسبس شهرك صنعتی شمس آباد و نبود زیر ساخت هایی مثل روشنایی معابر، نبود آسفالت و تصفیه خانه و تورم های این سال ها، هزینه های زیادی به صنعتگران و دولت تحمیل می شود.

1402/03/06
|
08:38
|

مهندس یوسف امینی عضو هیات مدیره شهرك صنعتی شمس آباد در گفتگو با رادیو اقتصاد گفت: با نبود زیر ساخت های لازم در شهرك های صنعتی، جریمه هایی برای ساخت، هزینه هایی برای جواز و تغییر نام تحمیل می شود كه همین پرداخت ها هم به چرخه نوسازی، تعمیر و نگهداری ها بر نمی گردد.

مهندس امینی گفت: شركت شهرك های صنعتی به جای حل مساله، مشكلات بیشتری بر هزینه صنعتگران اضافه كرده كه بر تولید و صنعت تاثیرگذار است.

وی سوء مدیریت در شركت شهرك های صنعتی را باعث مشكلات صنعتگران دانست و گفت: اگر برای توسعه و تعمیر زیرساخت ها اقدامی صورت نگیرد مشكلات بیشتر، بازدهی كمتر و زیرساخت ها هم نابود می شوند.

دسترسی سریع
كنكاش