مجله كشاورزی یكشنبه، سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 15:00 به مدت 50دقیقه

رادیو اقتصاد

مجله كشاورزي

مسعود گرگیش محصولات شاخص در 3 هزار هكتار استان هرمزگان كشت شد

هرمزگان در 163هزار هكتار با 3میلیون تن، محصولات استراتژیك همچون گندم، دانه روغنی، سبزی و سیفی در محیط گلخانه ای و باز زیركشت دارد.

1402/03/11
|
08:15
|

مسعود گرگیش معاون بهبود گیاهی سازمان جهاد كشاورزی در گفتگو با برنامه مجله كشاورزی رادیو اقتصاد گفت: بصورت پایلوت خاویار گیاهی در 4هكتار زمین در دی ماه گذشته، كشت و در فروردین ماه، برداشت خوبی با صرفه جویی آب انجام شده است.

گرگیش گفت: با توجه به خشكسالی های اخیر و برنامه ریزی برای كشت محصولات كم آب بر بویژه در فضای بسته، موفق به كشت 850 هكتار محصول در شرایط گلخانه شدیم.

وی افزود: 70درصد از اراضی هرمزگان تحت آبیاری تحت فشار است كه به زودی با آبیاری مدرن،آبیاری زیر سطحی با مصرف آب كمتر در كشت محصولات استفاده خواهد شد.

گرگیش با اشاره به اینكه هرمزگان از نظر تجهیز اراضی و آبیاری كم مصرف در مقام اول كشور است گفت: توصیه ما به سرمایه گذاران این است كه با كشت قراردادی از امكانات خصوصی و خرید تضمینی بهره ببرند.

وی با توصیه برای سرمایه گذاری در استان هرمزگان افزود: ما به دنبال جذب سرمایه گذار در مناطق شرقی استان با توسعه محصولات گلخانه ایی، ایجاد شرایط سایبان، تولید محصولات كم آب بر با توسعه شهرك های جدید هستیم.

دسترسی سریع
مجله كشاورزی