مجله كشاورزی یكشنبه، سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 15:00 به مدت 50دقیقه

رادیو اقتصاد

مجله كشاورزي

دكتر مرتضی ابراهیمی نهاده هایی با عملكرد بالاتر، سم و كودی با اثربخشی بیشتر از فناوریهای تحول ساز در زیست فناوری است.

ماموریت ما از سال 84 با توجه به شرایط اقلیمی، تولید زیست بوم های گیاهی در محیط های كنترل شده است.

1402/03/06
|
07:16
|

دكتر مرتضی ابراهیمی رئیس پژوهشكده متابولیت های ثانویه گیاهان زارعی و باغی در گفتگو با رادیو اقتصاد گفت: اولویت ما كاهش هزینه ها، تولید و بهره وری، تولید گیاهان زیستی با افزوده بالا، افزایش تحمل به تنش های زیستی است.

دكتر ابراهیمی در تقسیم بندی محیط های كنترل شده به بیوراكتور و فیتوترون ها گفت: در بخش فیتوترون ها برای توسعه زیرساختها و دانش فنی و ابزارها اقداماتی انجام داده ایم تا نیازهای كشور براورده و به تجاری سازی برسد.

وی با اظهار خرسندی از آشنایی نسل جدید كشاورزان با تكنولوژی ها گفت: امیدواریم یافته های جدید برای محصولاتی چون كالاهای اساسی بتواند راهگشای تولید بالاتر، كاهش استفاده از آب، اثربخشی كود و سم باشد.

دكتر ابراهیمی افزود: امنیت غذایی راس همه امنیت های دیگر است كه باید با استفاده از تكنولوژی های جدید، تولید در محیط های كنترل شده، تولید محصولات با سبك های جدید بدون توجه به شرایط آب و هوایی در محیط های كنترل شده، بهره وری را افزایش دهیم.

وی در گفتگو با مجله كشاورزی گفت: با زمینه كشت محصولات اساسی، 95درصد كاهش در استفاده از آب و تولید 100 برابری محصولات استراتژیك و شناسایی نقاط قوت و ضعف، تولید نهاده هایی بهتر و ابزاری مناسب تر فراهم خواهد شد.

دسترسی سریع
مجله كشاورزی