مجله كشاورزی شنبه الی پنج شنبه از ساعت 15:05 به مدت 40 دقیقه

رادیو اقتصاد

مجله كشاورزي

برنامه "مجله كشاورزی" ذخیره سازی مازاد مركبات برای تامین میوه شب عید

برنامه" مجله كشاورزی "در رادیو اقتصاد ذخیره سازی مازاد مركبات برای تامین میوه شب عید را عنوان می كند.

1401/10/20
|
10:20
|

به گزارش روابط عمومی رادیواقتصاد، از آن جایی كه مازندران عمده مركبات به ویژه پرتقال كشور را تامین می كند ،خرید میوه شب عید در دستور كار قرار گرفته است.

برنامه "مجله كشاورزی" سه شنبه 20 دی ماه 1401 ضمن ذخیره سازی مازاد مركبات برای تامین میوه شب عید، میزان مازاد مركبات را با حضور جواد فتاحی مقدم معاون پژوهشی پژوهشكده مركبات و میوه های نیمه گرمسیری بازگو می كند.

برنامه" مجله كشاورزی" به تهیه كنندگی آتنا ابراهیمی معیر و مهدی شیارهر روز ساعت 15:05 به مدت 40 دقیقه از رادیو اقتصاد پخش می شود.

دسترسی سریع
مجله كشاورزی