مجله كشاورزی شنبه الی پنج شنبه از ساعت 15:05 به مدت 40 دقیقه

رادیو اقتصاد

مجله كشاورزي

عطاالله ابراهیمی: 5 برابرشدن میزان تولیدات كشاورزی در كشور / ترویج و آموزش كشاورزی نیازمند نگاه ویژه است

رئیس موسسه ترویج و آموزش كشاورزی گفت: در طول 40 سال گذشته میزان تولیدات كشاورزی در كشور 5 برابر شده است.

1401/09/16
|
08:55
|

«عطاالله ابراهیمی» در برنامه مجله كشاورزی رادیو اقتصاد افزود: میزان تولید انواع محصولات كشاورزی كشور در چهار دهه قبل 25 میلیون تن در سال بوده كه اكنون این عدد به 120 میلیون در سال رسیده است.

و همچنین اظهارداشت: بخش ناچیزی از این میزان تولید ناشی از افزایش سطح و بخش قابل توجهی حاصل مجموعه فعالیت های آموزشی و ترویجی در سطح كشور بوده است.

رئیس موسسه ترویج و آموزش كشاورزی با بیان اینكه ترویج نقش مهمی در انتقال دانش به مزرعه دارد، گفت: ترویج پل ارتباطی بین بهره برداران و مجموعه های تحقیقاتی و اجرایی بخش كشاورزی است.

وی در ادامه افزود: فعالیت های آموزشی و ترویجی ضمن ارتقای سطح دانش و بینش كشاورزان منجر به افزایش بهره وری و رشد تولیدات بخش كشاورزی خواهد شد.

ابراهیمی اظهارداشت: ترویج انتقال و اشاعه نوآوری های سودمند كشاورزی و همچنین دانش موجود به افراد به منظور افزایش كمی وكیفی تولید كشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی تاكید كرد: نقطه اولیه ارتباط بین بهره برداران بخش كشاورزی و حوزه اجرایی كشاورزی در كشور مراكز خدمات كشاورزی یا مراكز جهاد كشاورزی دهستان ها هستند.

رئیس موسسه ترویج و آموزش كشاورزی از وجود یك هزار و 344 مركز جهاد كشاورزی در ایران خبرداد و گفت: تعدادی مركز هم به شكل مجازی در سطح كشور مشغول فعالیت هستند.

وی همچنین افزود: این مراكز نقش بسیار مهمی در ایجاد ارتباط بین كشاورزان و مجموعه اجرایی بخش كشاورزی دارند.

ابراهیمی اظهارداشت: امید می رود در قانون بودجه سال 1402 و همینطور در تدوین برنامه پنج ساله هفتم توسعه نگاه ویژه ای به بخش آموزش و ترویج كشاورزی كشور صورت گیرد چون مهمترین بخش ارتباطی بین بهره بردار و مجموعه اجرایی وزارتخانه جهاد كشاورزی مراكز جهاد كشاورزی هستند.

وی به رادیو یادآورشد: برنامه های متعددی مثل عملیاتی شدن الگوی كشت مستلزم حمایت از مراكز جهاد كشاورزی در سطح كشور است.

دسترسی سریع
مجله كشاورزی