روزی نو شنبه الی پنج شنبه از ساعت 06:30 به مدت 85 دقیقه

رادیو اقتصاد

روزي نو

ایرج رهبر تسهیلات بانكی به بخش مسكن به بیش از 5 درصد نمی رسد.

طبق قانون جهش تولید مسكن، بانكها موظف بودند تا حداقل 20 درصد تسهیلات بانكی را به بخش مسكن اختصاص دهند.

1402/06/28
|
08:30
|

ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران در گفتگو با برنامه روزی نو رادیو اقتصاد اظهار داشت: بانكها هنوز به وظایف قانونی خود در پرداخت تسهیلات به بحث مسكن عمل نكرده اند.

رهبر در ادامه با اشاره به سپرده های بانكی مردم در بانكها افزود: این سپرده ها باید در بخش تجارت، سرمایه گذاری و مسكن به جریان بیفتد ولی در سالهای گذشته بانكها با ایجاد شركت های جانبی با استفاده از این تسهیلات به بنگاه داری روی آورده و به تولید مسكن و سرمایه گذاری در این حوزه می پرداختند كه در این سالها از این كار منع شدند ولی هنوز برخی از بانكها در این حوزه فعالیت می كنند.

وی استفاده از طرح جهش تولید مسكن را ویژه انبوه سازان و سازندگان رتبه دار دانست و ادامه داد: در طرح مسكن مهر به دلیل تعجیل در اجرای پروژه از سازندگان و انبوه سازان مختلف استفاده شد ولی در اجرای قانون جهش تولید مسكن حتما از انبوه سازان رتبه دار استفاده خواهد شد.

رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران تصریح كرد: هر ماه با توجه به روند كار بسته های تشویقی ویژه ساخت و از در بافت های فرسوده ارائه می شود تا انگیزه مالكان و سازندگان برای اجرایی شده طرح بیشتر شود.

دسترسی سریع
روزی نو