روزی نو شنبه الی پنج شنبه از ساعت 06:30 به مدت 85 دقیقه

رادیو اقتصاد

روزي نو

رعیتی فرد تغییراتی برای قراردادهای موقت و مستمر كارگران در قانون كار پیشنهاد دادیم.

امنیت شغلی، تامین مسكن و معیشت كارگران، از اولویت های دولت است.

1402/03/10
|
12:32
|

رعیتی فرد معاون وزیر كار در گفتگو با برنامه روزی نو رادیو اقتصاد گفت: سالها درباره امنیت شغلی كارگران بحث شد اما دولت سیزدهم با تشریك مساعی كارگران و اتحادیه ها و صاحبنظران، تغییراتی در مواد 7،9، 10 و 27 پیشنهاد داد تا مدت قراردادهای موقت به 4سال افزایش یابد و برای كارهای مستمر، قراردادهای دائم تهیه شود.

رعیتی فرد گفت: دولت تصمیم گرفته تا سه دهك اولی كه از كالابرگ استفاده می كنند، یارانه شان تا 20درصد افزایش یابد.

وی افزود: دولت تلاش دارد تا با ایجاد بسترهای لازم، امكاناتی برای تامین مسكن و تسهیلات آن برای كارگران فراهم كند.

معاون وزیر كار اظهار امیدواری كرد كارفرمایان بتوانند برای كار در مناطق دورتر هم افزایی بیشتری برای حمایت های مالی كارگران فراهم كنند.

دسترسی سریع
روزی نو