روزی نو شنبه الی پنج شنبه از ساعت 06:30 به مدت 85 دقیقه

رادیو اقتصاد

روزي نو

عباس عبادی: ایران از نظر كمیت پرستاری نسبت به نرم منطقه وضعیت مناسبی دارد

معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی گفت: در حال حاضر ایران از نظر كمیت نیروی انسانی پرستاری نسبت به نرم منطقه از وضعیت مناسبی برخوردار است.

1401/09/09
|
10:33
|

«عباس عبادی» در برنامه روزی نو رادیو اقتصاد ضمن تبریك روز پرستار افزود: متاسفانه كمبود پرستاری یك پدیده جهانی است و ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست.

وی اظهارداشت: ایران از نظر كمیت كاركنان پرستاری نسبت به نرم منطقه وضعیت مناسبی دارد اما نسبت به نرم جهانی عقب ماندگی در این زمینه بطوركامل مشهود است.

معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی گفت: بطوركلی ایجاد رضایت در افراد به دو شكل بیرونی و درونی است یعنی اشخاص می توانند به شكل ذهنی در درون خود احساس رضایت ایجادكنند و بخشی از رضایت هم بیرونی است.

وی در ادامه افزود: آنچه در این میان اهمیت دارد رضایت ذهنی ناشی از انجام خدمت عالمانه و ایثارگرانه به همنوعان و هموطنان است.

عبادی اظهارداشت: رضایت ذهنی هیچ جایگزینی نخواهد داشت حتی اگر وضعیت معیشت مناسب و در سطح جهانی قرار گیرد.

وی عنوان كرد: كاری كه انسان انجام می دهد اما به لحاظ ذهنی احساس لذت درونی نكند عوامل بیرونی نتیجه ای نخواهد داشت.

معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی گفت: معنی این حرف نادیده گرفتن عوامل بیرونی رضایت مثل معیشت، حرمت و عزت چه سازمانی و چه كرامت اجتماعی نیست.

وی افزود: آنچه كه مربوط به كرامت اجتماعی است الحق و الانصاف به خصوص بعداز همه گیری بیماری كرونا در كشور مردم و رسانه های وظیفه خود را به درستی انجام دادند و به لحاظ سازمانی نیز تلاش شد اقدامات مناسبی برای جامعه پرستاری مملكت صورت گیرد.

عبادی ضمن اشاره به قوانین بر زمین مانده مثل قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اظهارداشت: بیش از 15 سال از تصویب این قانون می گذرد تازه امسال برای آن یك ردیف مستقل پیش بینی شده است.

وی عنوان كرد: هرچند ممكن است ارقام پرداختی تا تصور ذهنی و برنامه ها اندكی فاصله داشته باشد ولی به هر صورت یك گام رو به جلوست.

معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی یادآورشد: امید می رود در سال های آینده با تلاش جمعی این رویكرد ادامه یابد و جامعه پرستاری كشور وضعیت بهتر را در ابعاد مختلف تجربه كنند.

دسترسی سریع
روزی نو