روزی نو شنبه الی پنج شنبه از ساعت 06:30 به مدت 85 دقیقه

رادیو اقتصاد

روزي نو

داریوش گل‌علیزاده: تكالیف اصلی مندرج در قانون هوای پاك اجرایی نشده است

سرپرست مركز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست كشور گفت: متاسفانه تكالیف اصلی مندرج در قانون هوای پاك به دلیل عدم تامین اعتبارات و زیرساخت های مورد نیاز انجام نشده است.

1401/09/05
|
09:07
|

«داریوش گل‌علیزاده» در برنامه روزی نو رادیو اقتصاد ضمن اشاره به اینكه پدیده آلودگی هوا یك پدیده چند وجهی است، افزود: راهكارهای رفع این مشكل در قانون هوای پاك به درستی بیان شده است.

وی همچنین اظهارداشت: متاسفانه اعتبارات لازم برای انجام تكالیف مورد پیش بینی در قانون هوای پاك تامین نشده بنابراین این حوزه با انباشت تكالیف انجام نشده از سنوات گذشته مواجه است.

سرپرست مركز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست كشور گفت: لایحه ای برای قانون بودجه سال 1402 در این زمینه پیش بینی شده است.

وی افزود: در این لایحه مبلغ 100 هزار میلیارد تومان برای انجام تكالیف قانون هوای پاك در محورهای مختلفی مثل از رده خارج كردن خودروهای فرسوده، نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، كیفی سازی سوخت و ایجاد نیروگاه های تجدیدپذیر و سایر موارد در نظر گرفته شده است.

گلعلی زاده در ادامه اظهارداشت: متاسفانه روز گذشته هوای شهرهای تهران، اصفهان، كرج و اراك در وضعیت ناسالم قرار داشت.

وی عنوان كرد: پایداری هوای ناسالم طی چند روز گذشته منجر به تشكیل «كارگروه مواقع اضطرار» شد كه در نهایت كارگروه تصمیماتی برای كاهش مواجهه مردم به منظور كاهش آسیب پذیری در مواقع آلودگی هوا اتخاذ و در ضمن یكسری محدودیت هایی نیز در این زمینه اعمال گردید.

سرپرست مركز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست كشور یادآورشد: شوربختانه همه ساله در نیمه دو سال با بروز پدیده وارونگی دمایی و سكون هوا همگان انباشت آلاینده ها و آلودگی هوا را در سطح شهرهای بزرگ و كلانشهرها كشور شاهد هستند.

دسترسی سریع
روزی نو