پاكار شنبه الی چهارشنبه از ساعت 14:05 به مدت 35 دقیقه

برنامه "پاكار" معیارهای سیستم پاداش دهی در محیط كار

رادیو اقتصاد در برنامه "پاكار" با موضوع " معیارهای سیستم پاداش دهی در محیط كار" در خدمت شنوندگان خواهد بود.

1401/10/13
|
11:43
|

به گزارش روابط عمومی رادیو اقتصاد؛ هرگاه كسی قصد بهبود و ایجاد انگیزه در كسی را داشته او را تشویق می‌كنند و هركه به نحوی از كارها بازمانده را تنبیه كرده‌اند. پاداش یكی از روش‌های تقویت رفتار است. مدیران سازمان‌هایی كه عملكرد كاركنان خود را زیر نظر دارند و رشد سازمان را در گرو پیشرفت منابع انسانی می‌دانند نیز از نظام‌های پاداش و ارتقا استفاده می‌كنند. گاهی مدیران در نتیجه عملكرد بیش از انتظار نیرویی با اینكار، نشان می‌دهند كه متوجه عملكرد خوب او هستند و به این ترتیب انگیزه تكرار رفتار را در او و دیگر نیروها به وجود می‌آورند.

كارشناسان در این برنامه در خصوص معیارهای سیستم پاداش دهی در محیط كار صحبت می كنند.

برنامه " پاكار" كاری از گروه كسب و كار شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 14:05 به مدت 45 دقیقه از شبكه رادیویی اقتصاد به روی آنتن می رود.

دسترسی سریع
پاكار