شروع تازه شنبه الی پنج شنبه از ساعت 06:10 به مدت 100 دقیقه

رادیو اقتصاد

شروع تازه

علیرضا مزینانی: حفاظت از آب، هوا و خاك یك كار پدافندی است

عضو كمیته پدافند غیر عامل سازمان حفاظت محیط زیست كشورو مدیركل سازمان حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: این سازمان در بحث حفاظت از آب، هوا و خاك فعالیت می‌كند كه یك كار پیشگیری و پدافندی است.

1401/08/08
|
09:20
|

«علیرضا مزینانی» در برنامه شروع تازه رادیو اقتصاد افزود: طبق تعریف «پدافند غیرعامل» به اقدامات غیر مسلحانه در حفاظت از شریان‌های اصلی حیات گفته می‌شود.
وی در ادامه افزود: سازمان پدافند غیر عامل و سازمان حفاظت محیط زیست كشور هر دو دستگاه حاكمیتی و وظایف این دو در یك راستاست.

عضو كمیته پدافند غیر عامل سازمان حفاظت محیط زیست و مدیركل سازمان حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: این سازمان در بحث حفاظت از آب، هوا و خاك فعالیت می‌كند كه یك كار پیشگیری و پدافندی است.

وی افزود: سامان حفاظت محیط زیست از ورود هر نوع آلودگی به آب، هوا،خاك و همینطور ذخایر و منابع طبیعی در كشور جلوگیری می‌كند.

مزینانی اظهارداشت: سازمان حفاظت محیطی زیست با سازمان پدافند غیر عامل همكاری و تعامل خیلی خوبی دارد چون اهداف این دو در یك راستا یعنی برای حفاظت از آب، هوا و خاك است.

وی اضافه كرد: تاكنون اقدامات زیادی در پدافند زیستی، شیمیایی، بیولوژیكی، پرتوی و هسته‌ای با همكاری این دو سازمان در كشور انجام شده است.

عضو كمیته پدافند غیر عامل سازمان حفاظت محیط زیست و مدیركل سازمان حفاظت محیط زیست استان تهران یادآورشد: حفظ محیط زیست به عنوان محیط زندگی و توجه به مقوله محیط زیست و اهمیت این مهم در زندگی امروز بشر بر كسی پوشیده نیست.

دسترسی سریع
شروع تازه