شروع تازه شنبه الی پنج شنبه از ساعت 06:10 به مدت 100 دقیقه

رادیو اقتصاد

شروع تازه

موسی احمدزاده: استقبال مدیران عالی از انتقادهای سازنده / لزوم طراحی چشم انداز روشن برای رسیدن به هدف

یك كارشناس حوزه كسب و كار گفت: مدیران عالی ضمن استقبال از انتقادهای سازنده به این نوع انتقادها اعتنا و توجه جدی می كنند.

1401/08/07
|
09:43
|

«موسی احمدزاده» در برنامه شروع تازه رادیو اقتصاد افزود: مدیران عالی با اتخاذ تصمیمات شجاعانه وضع موجود را به چالش می كشند.

وی اظهارداشت: مدیران عالی برای تصمیم گیری از داده های مختلف استفاده می كنند و در عین حال صحت داده ها را مورد ارزیابی قرار می دهند تا مبتنی بر واقعیت ها باشد یعنی از خطرهای احتمالی و منافع این داده ها اطمینان حاصل كرده تا تصمیم بدی اتخاذ نكنند.

این كارشناس حوزه كسب و كار گفت: مدیران عالی برای اینكه تصمیمات بدی اتخاذ نكنند بطور حتم تصمیمات خود را مورد آزمایش قرار می دهند.

وی در ادامه افزود: مدیران عالی ضمن پذیرش و اعتنا به انتقاد های سازنده از وجود عدم قطعیت در آینده نیز به شدت توجه می كنند.

احمدزاده بیان داشت: رسیدن به هدف هم طراحی چشم انداز بسیار روشن و هم اتخاذ تصمیمات عقلایی نیاز است كه مدیران عالی به این نكات بصوت جدی توجه دارند.

وی عنوان كرد: مدیران عالی اولویت های خودرا در تصمیمات مشخص می كنند تا بتوانند منابع را به احسن وجه به این اولویت ها تخصیص دهند.

این كارشناس حوزه كسب و كار یادآورشد: مدیران عالی در نهایت تصمیمات عقلایی می گیرند كه منافع گروه و كل سازمان را دربر گیرد نه مافع شخصی كه این امر ایجاد انگیزه و ارتقای بهره وری را در سازمان منجر می شود.

دسترسی سریع
شروع تازه