شروع تازه شنبه الی پنج شنبه از ساعت 06:10 به مدت 100 دقیقه

رادیو اقتصاد

شروع تازه

محمدرضا خانیكی: كاهش 24 درصدی بارش ها در استان تهران

مدیر دفتر مطالعات منابع آب شركت آب منطقه ای تهران گفت: طی سال آبی گذشته میزان بارندگی در این استان 208 میلی متر بوده كه در مقایسه با سال آبی ماقبل 24 درصد كاهش بارندگی رانشان می دهد.

1401/08/03
|
10:03
|

«محمدرضا خانیكی» در برنامه شروع تازه رادیو اقتصاد افزود: استان تهران در مقایسه با متوسط بلند مدت یا همان شرایط نرمال با كاهش 26 درصدی بارندگی مواجه است.

وی اظهارداشت: هم اكنون كشور به خصوص استان تهران با پدیده خشكسالی دست و پنجه نرم می كند و بطور طبیعی این شرایط تاثیر خود را روی ورودی سدها، حجم روان آب ها و همینطور ذخیره سدها گذاشته وخواهد گذاشت.

مدیر دفتر مطالعات منابع آب شركت آب منطقه ای تهران گفت: در حال حاضر حجم ذخیره سدهای پنج گانه تامین كننده آب آشامیدنی تهران 349 میلیون متر مكعب است.

وی در ادامه افزود: حجم آب مخازن آب سدهای تهران در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 80 میلیون متر مكعب كاهش یافته است.

خانیكی بر ضرورت استفاده بهینه از آب آشامیدنی در جامعه تاكید كرد و اظهار داشت: شهروندان از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برای شتشویی خودرو، آبیاری باغچه و نظایر این به هیچ وجه استفاده نكنند.

وی به رادیو یادآورشد: اگر بارندگی اتفاق نیفتد مشكلات جدی تری در بحث تامین آب آشامیدنی پیش خواهد آمد و تنها راه رفع این مشكل مشاركت و همراهی مردم در بحث مصرف منطقی و بهینه آب است.

دسترسی سریع
شروع تازه