كار دانش روزهای فرد از ساعت 15:05 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

كار دانش

دكتر داود نصر آبادی: با پدافند اقتصادی مقابل توطئه های دشمن ایستادگی می كنیم

داود نصر آبادی گفت: دشمن برای به زانو درآوردن ما از تمامی ابزارهای فشار اقتصادی استفاده میكند در صدد به زانو درآوردن كشور است كه با راهبرد های ما با شكست روبرو شده است.

1401/08/09
|
14:01
|

به گزارش رادیو اقتصاد دكتر داود نصر آبادی متخصص پدافند اقتصادی در گفتگو با برنامه كاردانش گفت: هر گاه دشمن بخواهد كشوری را به زانو درآورد جنگ اقتصادی را بر آن تحمیل میكند و ابزارهای مختلفی همچون ابزار سایبری بهره می گیرد.

وی افزود: دشمن در حملات سایبری ابتدا زیر ساخت ها و نهادهای اقتصادی را از كار انداخته و سپس وارد عملیات روانی بر علیه آن كشور می شود و مردم را در حوزه های اقتصادی به سمت و سوی سیاست های خود هدایت می كند.

نصر آبادی ادامه داد: مهمترین نمونه حملات سایبری اقتصادی دشمن تحریم اقتصادی به خصوص تحریم های پولی و مالی است كه ما قادر به مبادلات و تجارت خارجی نباشیم.

وی تحریم و حملات سایبری به امنیت غذایی را از دیگر دستاوردهای دشمن دانست.

متخصص پدافند اقتصادی آسیب های هجوم اقتصادی دشمن را به تمام ابعاد اقتصادی جامعه اعم از سطح كلان تا حتی اقتصاد خانواده دانست و افزود: برای مقابله با آسیب های اقتصادی دشمن، راهبردها و راهكارهای متناسب در پیش گرفته ایم تا این حملات را دفع كنیم.

وی افزود: دشمن در نظر دارد با استفاده از نقاط ضعف ما به اهداف خود برسد به عنوان مثال نظام بانكی ما را تحریم كرده و با مصادره پول های حاصل از صادرات قصد دارد ما را با چالش روبرو كند.

نصر آبادی گفت: اگر ما وابستگی به مبادلات دلاری را كاهش دهیم و توان خود را بر اقتصاد داخلی معطوف كنیم خواهیم توانست سد محكمی در مقابل دشمن باشیم.

دسترسی سریع
كار دانش