بیژن نوروز مقدم: خبر گم شدن روزانه 5 هزار تن آرد كذب است

اتحادیه نانوایان گم شدن روزانه 5 هزار تن آرد را تكذیب كرد.

1401/11/02
|
10:58
|

بیژن نوروز مقدم گفت: نانوایان از خبر كذب گم شدن روزانه 50 میلیون نان لواش و زیر سوال رفتن صنف خود دلگیر هستند.

وی افزود: با وجود توزیع دستگاه‌های خرید نان در نانوایی‌ها كشور هنوز آرد بر اساس آن اختصاص نمی‌یابد و تنها در انتهای هر روز گزارش این دستگاه ملاك پرداخت كمك هزینه پخت نان نانوایان قرار می‌گیرد.

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران ادامه داد: هنوز در سطح كشور 3 هزار دستگاه خرید نان در نانوایی‌های كشور نصب نشده است و در صورتی كه این نانوایی ها روزانه به طور متوسط 300 كیلوگرم نان پخت كنند یعنی روزانه آمار استفاده از 900 تن آرد در سامانه وجود ندارد.

وی تصریح كرد: از طرفی حدود 6 میلیون نفر مهاجران افغانستانی با سرانه مصرف بالای نان در كشور وجود دارند به طوری كه می توان گفت 2 برابر ایرانی‌ها مصرف دارند؛ در صورتی كه هر نفر از این جمعیت روزانه 600 گرم نان مصرف كنند 3600 تن مصرف روزانه آنها نیز در سامانه ثبت نمی‌شود.

نوروز مقدم آبكنار گفت: همچنین روزانه افرادی مانند كودكان، افراد سالخورده یا هر فردی كه كارت بانكی نداشته باشند به عنوان مشتری برای خرید نان به نانوایی مراجعه می‌كنند اما آمار آنها نیز در سامانه دستگاه‌های خرید نان درج نمی‌شود؛ مصرف آرد این بخش نیز روزانه 400 تا 500 تن است.

رئیس اتحادیه نانوایان ادامه داد: مجموع خرید روزانه نان خارج از دستگاه این بخش ها معادل 5 میلیون كیلوگرم یا 5 هزار تن آرد است اما بدون اینكه اطلاعی از مصرف آرد در این بخش ها وجود داشته باشد یا استعلامی از اتحادیه نانوایان گرفته شود، خبر گم شدن این آرد مطرح و با آبروی فعلان زحمت كش یك صنف بازی می‌شود.

دسترسی سریع