رادیو اقتصاد: 2 هزار دستگاه خودرو شاهین در بورس عرضه خواهد شد

بورس كالا روز چهارشنبه این هفته شاهد عرضه 2000 دستگاه خودرو شاهین متعلق به شركت سایپا خواهد بود.

1401/09/27
|
10:38
|

شركت سایپا در عرضه قبلی خود 100 دستگاه شاهین عرضه كرد و 64 دستگاه از آن به فروش رسید.

قیمت پایه این خودروها در حالی 304 میلیون تومان و درصد پیش پرداخت سفارش خرید 50 درصد در نظر گرفته شده است كه شاهین‌ها 25 اسفندماه امسال به مشتریان تحویل می شود و محل تحویل خودرو به انتخاب مشتری است.

بر این اساس خریداران ملزم به واریز 12 درصد مالیات و عوارض قانونی (برمبنای قیمت معامله) و همچنین مبلغ 43 میلیون و 713 هزار و 65 ریال شامل: 38 میلیون و 137 هزار و 465 ریال بابت بیمه شخص ثالث و 5 میلیون و 575 هزار و 600 ریال برای خدمات مرتبط با خدمات شماره گذاری و پلاك بوده و دعوتنامه تكمیل وجه جهت مبالغ مذكور برای مشتری صادر می شود. در صورت عدم واریز هزینه های فوق حداكثر تا 5 روز پس از ارسال پیامك تكمیل وجه متعلقات قانونی به نسبت زمان تاخیر خریدار در واریز وجه تكمیلی زمان تحویل خودرو تغییر خواهد كرد.

دسترسی سریع