مدیر عامل صندوق ملی مسكن: جریمه شصت هزار میلیارد تومانی در انتظار بانك‌های متخلف

مدیر عامل صندوق ملی مسكن گفت: بانك‌هایی كه از پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسكن خودداری كنند، 60 هزار میلیارد تومان جریمه می شوند.

1401/09/20
|
09:57
|

مدیر عامل صندوق ملی مسكن گفت: بر اساس قانون جهش تولید مسكن بانك ها باید در سال جاری سیصدوشصت میلیارد تومان تسهیلات مسكن بپردازند، در غیر این صورت جریمه می شوند.

مدیر عامل صندوق ملی مسكن گفت: تاكنون كمتر از پنجاه هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسكن پرداخت شده و بانك مسكن بیشترین همكاری را داشته است.

رهنما گفت: اگر از سیصد و شصت هزار میلیارد تومان تسهیلات تكلیف شده در بخش مسكن، سیصد هزار میلیارد تومان آن پرداخت نشود، بیست درصد آن به عنوان جریمه مالیاتی از بانك ها اخذ و به صندوق ملی مسكن واریز می شود.

در ماده چهار قانون جهش تولید مسكن آمده: بانك‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانكی مكلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانكی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسكن اختصاص دهند، به صورتی كه در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون كمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذكور با افزایش درصد صدرالذكر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.

در تبصره پنج ماده چهار، سازمان امور مالیاتی كشور موظف شده در صورت عدم همكاری بانك ها، مالیاتی برابر بیست درصد تعهد انجام نشده را از بانكها و مؤسسات اعتباری مستنكف، أخذ و به خزانه داری كل كشور واریز نماید؛ این مبلغ صد درصد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسكن واریز می شود.

رهنما گفت: اگر بانك ها تا پایان سال به تكلیف خود عمل نكنند، بیست درصد جریمه مالیاتی می شوند و این جریمه ها به صندوق ملی مسكن واریز می شود.

دسترسی سریع