فیروز قاسم زاده: تهران شرایط بحرانی آبی را رد كرد

سخنگوی صنعت آب گفت: تمامی استان ها در وضعیت نرمال تامین شرب آب قرار دارند و تهران نیزاز شرایط بحران آب شرب عبور كرده است.

1401/08/28
|
14:22
|

به گزارش رادیو اقتصاد فیروز قاسم زاده سخنگوی صنعت آب گفت: حدود 36 درصد از مخازن سد های كشور پر شده است و در حال حاضر 17.8 میلیارد مترمكعب آب در مخازن ذخیره داریم.

وی افزود: از ابتدای سال آبی نزدیك دو میلیارد مترمكعب آب وارد مخازن سدهای كشور شده كه نسبت به سال قبل چهار درصد مثبت بوده، با كنترلی كه روی خروجی ها صورت گرفت، تاكنون میزان خروجی پنج درصد نسبت به سال قبل كاهش داشته است.

سخنگوی صنعت ادامه داد: سدهای تهران درحال حاضر 17 درصد پرشدگی دارند، كه نسبت به سال قبل كاهش حجمی معادل 20 درصد می باشد.

قاسم زاده با تاكید بر اینكه این 36 درصد پر شدگی نباید با 100 درصد حجم مخزن مقایسه شود، گفت: اكنون در پاییز قرار داریم و طبیعتا بارش های پاییزه و در ادامه آن، بارش های زمستانه می تواند بسیار كارگشا باشد. معمولا 45 درصد بارندگی كشور در زمستان اتفاق می افتد و مخازن از این طریق تغذیه بیشتر خواهند شد.

وی میزان انباشت مخازن سدها را در شرایط نرمال بین 42 تا 43 درصد اعلام كرد.

قاسم زاده خاطر نشان كرد: مطابق برنامه ریزی های بعمل آمده هیچگونه جیره بندی برای آب تعریف نشده و به طور كامل این مساله از دستور كار ما خارج است.

وی ادامه داد: ممكن است مدیریت فشار در شبكه وجود داشته باشد اما اگر یك ارزیابی از تهران داشته باشیم، پیك مصرف را پشت سر گذاشتیم و با تغذیه مخازنی كه اتفاق می افتد برنامه ای برای جیره بندی وجود نخواهد داشت.

سخنگوی صنعت آب با بیان اینكه بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، تقریبا در همه استان ها آب شرب پایدار تامین خواهد شد، تصریح كرد: هیچ استانی وجود ندارد كه در افق 6 ماه و یا یك سال آتی مشكلی از نظر تامین آب شرب داشته باشد لذا تمام برنامه ها دیده شده و با طرح های اضطراری كه اجرایی شده تقریبا محدودیت های تامین آب شرب برطرف شده است.

دسترسی سریع