صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

"شنبه الی چهارشنبه" از ساعت 22:05 به مدت 115 دقیقه

گفتگو با محمدرضا مهدیار اسماعیلی استاد دانشگاه و مدیر شبکه رادیویی اقتصاد در خصوص ارز اولیه بهتر است یا صندوق های ETF

مرتبط با این