روستای ما پنج شنبه از ساعت 11:00 به مدت 25

پشت صحنه روستای ما 26 شهریور

پشت صحنه روستای ما 26 شهریور 97

یوسف هاشمی (كارشناس توسعه روستایی)
لیلا امیدیگانه (تهیه كننده)
زهرا تقی ملا (گوینده)

1397/07/01
|
08:57
دسترسی سریع
روستای ما