روی خط اقتصاد شنبه الی چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 55 دقیقه

رادیو اقتصاد

روي خط اقتصاد

تعیین حداقل حقوق كاركنان دولت در سال آینده

در گفتگو با هادی سلیمی زاده كارشناس اقتصادی

1399/12/04
|
12:39
دسترسی سریع
روی خط اقتصاد