روی خط اقتصاد شنبه الی چهارشنبه از ساعت 19:05 به مدت 45 دقیقه

رادیو اقتصاد

روي خط اقتصاد

تكلیف بانك ها در هدایت نقدینگی به سمت تولید

گفتگو با دكتر ایمان زنگنه كارشناس اقتصادی

1399/05/13
|
12:01
دسترسی سریع
روی خط اقتصاد