روی خط اقتصاد شنبه الی چهارشنبه از ساعت 19:05 به مدت 45 دقیقه

رادیو اقتصاد

روي خط اقتصاد

ایرادات بررسی نشدن مالیات سنوات گذشته شركت های تازه وارد بورسی

گفتگو با دكتر محمودی كارشناس حوزه مالی و مالیاتی

1399/04/15
|
12:22
دسترسی سریع
روی خط اقتصاد