روی خط اقتصاد شنبه الی چهارشنبه از ساعت 19:05 به مدت 45 دقیقه

رادیو اقتصاد

روي خط اقتصاد

كاهش نرخ مالیات عملكرد به 20 درصد

گفتگو با محمد محمودی مشاور مالیاتی اتاق تعاون

1399/04/11
|
14:06
دسترسی سریع
روی خط اقتصاد